OFERTES GENER, FEBRER I MARÇ:
Reserves cap de setmana (2 nits), s'ofereix una tercera nit, sense càrrec,
la immediatament abans o posterior de la reserva. Indicar a la reserva: JAUcs
Reserves de dilluns a divendres (4 nits), s'ofereix 2 nits de cap de setmana,
sense càrrec, l'immediat següent de la reserva. Indicar a la reserva: JAUsc
Reserves de Setmana sencera (6 nits), s'ofereix altres 3 nits, sense càrrec,
les immediates anteriors o posteriors a la reserva. Indicar a la reserva: Jauss